Tag: Taiko-mol

POWSTANIE ŚWIATA WEDŁUG INDIAN

Indiańskie mity łączy jeden zasadniczy element – ogromna pokora wobec natury. W wierzeniach większości plemion przewija się przekonanie, że to właśnie one żyją w centrum wszechświata. Nigdy jednak nie uważały, że to człowiek jest istotą najważniejszą. Niemal każda społeczność indiańska posiadała rozwinięty na szeroką skalę zestaw mitów kosmogenicznych. W wierzeniach ludów myśliwskich wielka rolę przy […]