Przeglądasz: Słowianie

Mitologia mokosza-kriz-art1-mokosh
4

Zmiana trybu życia ze zbieracko-łowieckiego na stały – rolniczy wiązała się z przewartościowaniem dotychczasowej sytuacji…