Tag: Peter Hessler

Dziwne kamienie. Opowieści ze Wschodu i z Zachodu – Peter Hessler

Odległe części współczesnego świata bywają zadziwiająco do siebie podobne. Połączone milionami więzów, od gospodarczych po interpersonalne, tworzą naszą migotliwą i zmienną rzeczywistość, trudną do uchwycenia i opisania. Procesy przemian cywilizacyjnych, dokonujące się w każdej epoce, niekoniecznie muszą być ujmowane w kategoriach walki lub dramatycznych zmagań. Częściej nowoczesność jest adaptowana, a społeczeństwa przystosowują się do tego, […]