Tag: Foucault

Geniusz kłamstwa – Francois Noudelmann

W swojej książce, poddającej analizie rozbieżności między życiem wielkich myślicieli a głoszonymi przez nich teoriami, Noudelmann wzywa do czegoś pozornie sprzecznego z naszą naturą – zaakceptowania, że kłamstwo również jest tej natury częścią. Porzucając moralny osąd nad tym społecznie potępianym zachowaniem, dowiemy się czegoś interesującego o najwybitniejszych umysłach w dziejach ludzkości, ale także o nas […]

Rządzenie sobą i innymi – Michel Foucault

Niewielu filozofów było tak zafascynowanych władzą jak Michel Foucault. Zdrowie (również psychiczne), ekonomia czy seksualność to wszystko pola – jeśli mogę zapożyczyć termin od innego francuskiego myśliciela, Pierre’a Bourdieu – na których rozgrywa się nieustanna walka o władzę. Seria wykładów zebranych w tomie Rządzenie sobą i innymi poświęcona jest głównie parezji, która może okazać się […]

Historia polskiego szaleństwa. Tom 1 – Mira Marcinów

Oczywistym skojarzeniem z książką Miry Marcinów jest „Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu” Michela Foucault. Autorka nie odżegnuje się od niego, wywierając na siebie tym samym presję stworzenia dzieła w równej mierze trudnego i ambitnego.  Historia jest niezbędna do zrozumienia mentalności każdego kraju. I chociaż dosyć trafna wydaje się postawiona kilkanaście lat temu diagnoza: Polacy są […]