Tag: Carole Pateman

Kontrakt płci – Carole Pateman

Z ponad dwudziestoletnim opóźnieniem dotarła do nas kolejna ważna feministyczna pozycja – „Kontrakt płci” Carole Pateman. Książka, wydana po raz pierwszy w 1988 roku, zadziwiająco aktualnie bada zjawiska społeczne, a dokładniej relacje między płciami. Autorka staje w opozycji do poglądu o pewnej „pierwotnej umowie”, według której nasze prawa społeczne oraz wolność jednostki dotyczą ogółu (powołuje […]