Tag: Anna Kajtochowa

Ewokacja – Grupa Każdy

W Krakowie – najbardziej bodaj poetyckim mieście w Polsce – istnieje nieformalna grupa poetycka KAŻDY. Dwadzieścia lat temu założył ją Ryszard Rodzik i prowadził wspólnie z Anną Kajtochową  – której finalnie powierzył opiekę nad zespołem. Po śmierci poetki tę rolę przejęła Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, obecnie grupą administruje Aneta Kielan-Pietrzak, organizując m.in. warsztaty poetyckie. Z okazji dwudziestej […]