Regulamin komiksowego konkursu Szuflady: Antybohater

Komiksowy konkurs edycja pierwsza „Antybohater”

Według definicji Słownika języka polskiego antybohater to „osoba, zwykle postać w utworze literackim, mająca cechy będące zaprzeczeniem cech bohatera”.

Jednocześnie antybohater nie jest złoczyńcą, nie jest też przeciwnikiem. Mało tego, antybohater dokonuje heroicznych czynów, chociaż nie ma takich intencji. Posiada cechy negatywne, które mogą być nawet zaprzeczeniem cech heroicznych.

Pierwsza edycja konkursu komiksowego Szuflady na plansze komiksowe skupi się na kreacji antybohatera. Możecie poszukiwać inspiracji w filmie, komiksie i książkach.

1. Organizatorem konkursu jest Magazyn Kulturalno-Literacki Szuflada, dostępny pod adresem www.szuflada.net.

Współorganizatorami są: firma Techland, wydawnictwo PWN, wydawnictwo Fabryka Słów, wydawnictwo Kultura Gniewu, Instytut Kultury Popularnej, wydawnictwo Egmont.

2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy zamieszkują na terytorium Polski i przekroczyli 18 rok życia.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie pracy w dowolnej technice cyfrowej, lub dzieł wykonanych ręcznie, a następnie zeskanowanych pod adres: komiks@szuflada.net. W tytule wiadomości należy wpisać – Antybohater.

– każdy uczestnik może wykonać maksymalnie cztery plansze,
– termin nadsyłania prac upływa 27 listopada 2016 roku,
– plik w formacie *JPG powinien być przesłany w załączniku wiadomości i opisany według następującego wzoru: Tytuł pracy, imię i nazwisko.

Tytuł pracy musi nawiązywać do tematu konkursu – antybohater.

4. Nadesłane prace nie mogą nosić znamion plagiatu. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Współpracownicy Szuflady nie mogą brać udziału w konkursie.

5. Jury w składzie:

– sędzia główny: Magdalena Pioruńska (redaktor naczelna Szuflady),
– Karol Sus (szef działu komiksu),
– Karol Kalinowski (rysownik, artysta, grafik),
– Anna Godzińska (szefowa działu gender),
– Magdalena Sułek-Jabłońska (korektorka Szuflady),
– Anna Niemczak (zwyciężczyni graficznego konkursu mitologicznego Szuflady),
– Agnieszka Jamroszczak (koordynatorka wrocławskiego projektu Komiksofon),
– Paweł Panic (felietonista działu komiksowego).
dokona subiektywnego i demokratycznego wyboru najlepszych dzieł.

6. Nagrodami w konkursie są:

a) Za pierwsze miejsce:
– 1 gra firmy Techland;
– 1 książka ufundowane przez Wydawnictwo Fabryka Słów;
– 1 książka ufundowana przez Wydawnictwo PWN;
– 1 komiks ufundowane przez Wydawnictwo Egmont;
–1 komiks ufundowany przez Wydawnictwo Kultura Gniewu;
– 2 książki ufundowane przez Instytut Kultury Popularnej.

b) Za drugie miejsce:
– 1 gra firmy Techland;
– 1 książka ufundowana przez Wydawnictwo Fabryka Słów;
– 1 książka ufundowana przez Wydawnictwo PWN;
– 2 książki ufundowane przez Instytut Kultury Popularnej;
– 1 komiks ufundowane przez Egmont;
– 1 komiks ufundowany przez Kulturę Gniewu.

c) Za trzecie miejsce:
– 1 gra firmy Techland;
– 1 książka ufundowana przez wydawnictwo Fabryka Słów;
– 1 książka ufundowana przez wydawnictwo PWN;
– 1 książka ufundowany przez Instytut Kultury Popularnej;
– 1 komiks ufundowany przez Egmont;
– 1 komiks ufundowany przez Kulturę Gniewu.

Szuflada zastrzega sobie prawo do przyznania dwóch wyróżnień w zależności od poziomu nadesłanych prac.

Nagrodami będą książki wydawnictwa PWN i Fabryki Słów oraz komiksy wydawnictwa Egmont bądź książki z Instytutu Kultury Popularnej.

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swoich dzieł na łamach Szuflady.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

plakat2