Kategoria: filozoficzna

O starzeniu się – Jean Amery

Starzenie się zaczyna się dużo wcześniej niż starość. Według autora wtedy, kiedy uświadamiamy sobie własną fizyczność, a przede wszystkim jej ograniczenia. Walka z czasem jest z góry przegrana, ale jak przekonuje Amery, nie znaczy to, że mamy przestać walczyć. Belgijski eseista napisał ten utwór w wieku 55 lat, kiedy jego ciało zaczęło „szwankować”. Przeglądając się […]

Geniusz kłamstwa – Francois Noudelmann

W swojej książce, poddającej analizie rozbieżności między życiem wielkich myślicieli a głoszonymi przez nich teoriami, Noudelmann wzywa do czegoś pozornie sprzecznego z naszą naturą – zaakceptowania, że kłamstwo również jest tej natury częścią. Porzucając moralny osąd nad tym społecznie potępianym zachowaniem, dowiemy się czegoś interesującego o najwybitniejszych umysłach w dziejach ludzkości, ale także o nas […]

Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie – Peter Frase

Łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu – pisał nieodżałowany Mark Fisher w 2009 roku. W wydanej oryginalnie siedem lat później książce Peter Frase przekonuje, że jednak kilka fikcyjnych światów oparto na innych systemach gospodarczych. Prezentując dwie utopie i dwie dystopie, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: jak będzie wyglądać przyszłość po automatyzacji i zmianie […]

Rządzenie sobą i innymi – Michel Foucault

Niewielu filozofów było tak zafascynowanych władzą jak Michel Foucault. Zdrowie (również psychiczne), ekonomia czy seksualność to wszystko pola – jeśli mogę zapożyczyć termin od innego francuskiego myśliciela, Pierre’a Bourdieu – na których rozgrywa się nieustanna walka o władzę. Seria wykładów zebranych w tomie Rządzenie sobą i innymi poświęcona jest głównie parezji, która może okazać się […]

Retrotopia – Zygmunt Bauman

Różne określenia i teorie przypisywane są coraz częściej obserwowanej tęsknocie za dawną (pozorną) prostotą. Czy mówimy o przemyśle nostalgii, vaporwave, czy też sami łapiemy się na myśleniu, że „kiedyś ta młodzież była inna, a teraz tylko te tablety”, chodzi nam o to samo: idealizujemy przeszłość do tego stopnia, że wolimy przeżywać ją na nowo niż […]

Wstrząsy – Bernard Stiegler

Dzieło filozoficzne nieustannie stawia się i sprzeciwia spokojnemu czytaniu, to jest takiemu, które sobie samo płynie (s. 286). Książka francuskiego filozofa stanowi kolejną z wielu pozycji powstałych po kryzysie finansowym w 2008 roku. Innowacyjność podejścia Stieglera do tej kwestii polega na włączeniu do dyskusji, a co za tym idzie, do kręgu winnych, uniwersytetów, które za […]

Red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Małgorzata Kowalewska – „A Fe!”

Kolekcja tekstów krytycznych na temat wstrętu i obrzydliwości stanowi pokłosie konferencji na wspomniany temat i jak to z publikacjami pokonferencyjnymi bywa, jest zbiorem zróżnicowanym i niespójnym. Dlatego też teksty niezwykle interesujące sąsiadują tu z trochę mniej interesującymi. Naturalnie ich ocena zależy w zupełności od zainteresowań badawczych czytelnika. Książka podzielona jest na pięć części, dotyczących różnych […]

Michał Siermiński – „Dekada przełomu”

Książka ma czterech bohaterów, jeśli oczywiście można ich tak określić: Leszka Kołakowskiego, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. Każdy z nich wchodził w życie publiczne/polityczne jako lewicowiec. Siermiński przedstawia przełom, jaki nastąpił w latach 1968–1980, pod ogromnym wpływem Kołakowskiego, u intelektualnych elit PRL, czyli odwrót od marksizmu, zakończony w konsekwencji zniknięciem znaczących formacji lewicowo-radykalnych. […]